Har vi rettssikkerhet......

En sak jeg brenner mye for er at vi skal ha et rettssystem som ivaretar alle like bra. Men advokatutgifter på flere hundrede tusen er ikke i den gaten. Havner man i retten kan man risikere å betale store summer i saksomkostninger selv om man ikke taper saken. Så hvordan skal en med en liten inntekt kunne selv ta opp en sak eller hva når man blir saksøkt. Som meddommer i retten i mange år vet jeg at rettferdighet er ikke alltid like enkelt. Retten har nok sine retningslinjer å dømme etter, men den kan ikke hindre noen i å saksøke deg eller sikre deg mot å måtte selv gå til retten med en sak.  I og med at man risikerer å pådra seg slike utgifter...kan man da si at rettssikkerheten eksisterer. 

Jeg har selv en advokat forsikring som dekker mye av slike utgifter om jeg skulle komme til å trenge det. Den forsikringen har jeg gjennom min fagforening så premien min vil være liten i forhold til det jeg risikerer ved å være udekt. Men er dette egentlig veien å gå? Ikke vet jeg, men jeg har ikke en inntekt som forsvarer hundretusener i advokat forsikring. 

Selv om det finnes fri rettshjelp som hjelper de med aller minst inntekt så er det alt for mange andre som også vil kunne selv sørge for rettferdighet. 

 

6 kommentarer

dvergpinschere i mitt hjerte

28.06.2017 kl.09:13

Rettferdighet er viktig...og vi har jo et fint system..men det er nok hull i systemet enkelte steder...Du må ha en god dag!

I gode og onde dager!

30.06.2017 kl.07:30

dvergpinschere i mitt hjerte: (-:

fruensvilje

28.06.2017 kl.10:23

det er nok mange uskyldige som skulle fått mer hjelp ja for det er som du sier svært dyrt uansett )

I gode og onde dager!

30.06.2017 kl.07:30

fruensvilje: Ja, ikke sant

frodith

28.06.2017 kl.17:23

Ja, det føles av og til som om den som har penger, klarer seg best i sånne sammenhenger.. Og det er ikke riktig.

I gode og onde dager!

30.06.2017 kl.07:30

frodith: Nei nettopp.

Skriv en ny kommentar

hits