Sitater og vers

Vakker og verdig

Fant dette diktet i en dødsannonse og syntes det var vakkert.Så var du en lenke til en verden som varEn epoke forlenge sidenog med hjertet varmt og med hjernen klarlevde du helt i tidenog fikk vi b...

Hva mener du?

Dette diktet er skrevet av RoarSvanstrøm. For meg er det viktig å ta egne standpunkt, men likevel er det lurt å høre andres standpunkt. Men, det er viktig å stole på seg selv og sin egen evne til å...

Godt å være meg

Dagen er godnår skyggene kommer -og ingen orkan har berørt mitt indrenår din varme når megnår jeg kan være litenog bli elsketfor den jegerda...

Det jeg ikke gjorde så bra....

Diktet heter siste hilsen og er skrevet av Elin Brattås og kommer fra en samling som heter "truende - til litt av hvert". Jeg fikk diktsamlingen av henne etter at vi hadde mye konta...

Et sitat

Et av de mange sitater jeg har skrevet ned går som følger: " Du skal mene alt du sier,   men ikke si alt du mener". Et godt råd ikke sant. Selv har jeg en tendens ...

Det er ingen skam å snu

♥♥♥Fremskritt, hva er det?At vi kan kjøre fortere på veiene?Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvileog sjelens nødvendige ro.Fremskritt er me...

Lukte på blomstene

Dette diktet fikk jeg til en nær venn. Hun vet at jeg er glad i dikt og reflekterer mye over det.Diktet er er suverent i sin enkelhet og i den sannhet som ligger der. Det sier ganske enkelt a...

Tanker i hverdagen

Goethe har sagt følgende:"Minst en gang om dagenbør vi høre en liten sanglese et godt dikt, se etvakkert bilde, - og om mulig- si et par fornufttige ord"Dersom man se...

Styresamling med mere

I helgen har styret i den foreningen hvor  jeg jobber hatt styresamling. Jeg har vært med i egenskap av å være daglig leder og sekretær for styret. ...

Meningers mot

Et ordtak heter:"Du skal mene det du siermen ikke si alt du mener"Men det er vel ikke problemmet i dag. Vi lever i et såkalt demokrati og har alle muligheter til å påvir...
hits